Aitan

Ettevõtte edu tõstmiseks investeeri müüki teadlikult ja mõistlikult.
Keskendu oma tugevustele ja jäta müük minule.

Panin kirja kuus näidispaketti, mis annavad sulle aimu, milles olen ettevõtteid aidanud:

Pakett - Start

(sobib alustavale ettevõttele)
 • Leian fookus kliendiprofiili.
 • Valin sobivad müügikanalid.
 • Panen kokku efektiivse müügitiimi.
 • Loon toimivad müügiargumendid.
 • Tulemus - kiire ettevõtte kasv.
Hind: 2900 projekt

Pakett - Kontroll

 (sobib ettevõttele, kes ei ole kindel, milles mure)
 • Analüüsin teie tegevusi ja müügitulemusi.
 • Viin läbi intervjuud erinevate osapooltega.
 • Osalen teie koosolekutel.
 • Tulemus - soovitud eesmärkide saavutamine.
Hind: 2900 projekt

Pakett - Uued ideed

 (sobib ettevõttele, kellel rollid paigas)
 • Olen sulle partneriks ja leian uued võimalused.
 • Jagan sulle oma 19 aastast kogemust.
 • Ütlen alati oma ausa arvamuse.
 • Tulemus - konkurentidest eristumine ja klientide üllatamine.
Hind: 1900 kuu (1-2 koosolekut nädalas)

Pakett - Tulemus

(sobib ettevõttele, kes tahab paremini)
 • Sean tegevuseesmärgid, mis tagavad sinu oodatud tulemuse.
 • Viin läbi järjepidevaid müügikoosoleke.
 • Teen arendavaid rollimänge ja vestlusi.
 • Tulemus - müügieesmärgid ületatud.
Hind: 1900 kuu (kuni 4 inimest)

Pakett - Arutelu

 (sobib tiimile või sarnastes rollides olevatele inimestele)
 • Arutame koos 1-2 sinu poolt antud teemat 3-4 tundi.
 • Jagan sulle oma 19 aastast kogemust.
 • Analüüsin ja annan arvamuse juba tehtud tegevustele.
 • Tulemus - uued ideed ja plaan.
Hind: 750 kord (kuni 12 inimest)

Pakett - Toetus

 (sobib ettevõttele/inimesele, kes tegutseb üksi)
 • Olen sulle partneriks ja annan sulle õiged töövahendid.
 • Aitan valida ja seada tegevused tähtsusjärjekorda.
 • Olen toeks, et sind saadaks edu.
 • Tulemus - motivatsioon ja järjepidavus.
Hind: 500 kuu (1 inimene)


Need olid lihtsalt mõned näited ja sinu vajadus võib olla teine ja ma ei teagi, kas saan sind aidata.

Küll soovitan jätta mulle väike sõnum ja oma kontaktid, kui sa juba nii kaugele jõudsid:)
Arutame ja vaatame, kas saame üksteisele kasulikud olla.


Email again:


Viimased tööandjad ja koostööpartnerid: