INVESTEERING


Vajad lisamotivatsiooni või uusi mõtteid, et õnnestuda müügis? Soovid aidata rohkem kliente oma toote/teenusega? 

Saan aidata, kui:

- müügikoolitused ei arvesta sinu soovidega.
- ettevõte ei paku sulle koolitusi.
- sul pole kellegiga mõtteid/ideid vahetada.
- tunned, et vajad ettevõttevälist värskust.
- vajad kedagi, kes sind motiveeriks.
- oled alustamas ettevõtlusega ja vajad müügiprotsessile hinnangut.
- vajad kedagi, kes aitaks saavutada eesmärke.
- sulle meeldiks tulemustasu kasvatamine.
- tahad areneda ja saada parimaks.
- oled valmis proovima uusi asju ja väljuma mugavustsoonist.

Pakett: Uus
Lisa ostukorvi
0,00 €
Pakett: Edasijõudnud
Lisa ostukorvi
99,00 €
Pakett: Tiimi parim
Lisa ostukorvi
169,00 €